Posiadamy już Certyfikat F-Gazowy

Samsung wprowadza okrągłe klimatyzatory
10 marca 2016
02.03.2016 Wystawa producentów Forum wentylacji – Salon klimatyzacji.
17 marca 2016

Posiadamy już Certyfikat F-Gazowy

Informujemy, że w dniu 10.03.2016 r uzyskaliśmy Certyfikat uprawniający nas do montażu, konserwacji i serwisowania instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane tzw. F-gazy.