Serwis

Serwis układów chłodniczych i klimatyzacji

Prawidłowa eksploatacja klimatyzacji wymaga regularnie przeprowadzanych przeglądów konserwacyjnych. Wynika to z ubytku czynnika chłodniczego z czym należy się liczyć w każdej, nawet najlepiej wykonanej instalacji. Nawet niewielki jego niedobór powoduje obniżenie sprawności układu, co powoduje większe zużycie energii. Przy większych brakach czynnika wystąpić może całkowity zanik funkcji chłodzenia. Dodatkowo pojawić się może przegrzanie układu a w skrajnym przypadku awaria sprężarki. A to już skutkuje poważnymi kosztami naprawy.
Klimatyzatory stosowane w budynkach mieszkalnych, biurach i innych pomieszczeniach stałego przebywania ludzi wymagają regularnego czyszczenia i odkażania znajdujących się tam systemów filtracji powietrza. Skropliny wody pojawiające się wewnątrz klimatyzatora jak również gromadzone na powierzchni filtrów zanieczyszczenia tworzą sprzyjające warunki rozwoju drobnoustrojów, grzybów i bakterii. Dlatego tak ważne regularne odkażanie i czyszczenie wewnętrznych jednostek klimatyzatorów.

Procedura przeglądu serwisowego

  • oględziny i ocena stanu technicznego jednostki zewnętrznej
  • czyszczenie i dezynfekcja filtrów powietrza
  • oczyszczenie parownika z zanieczyszczeń stałych
  • gruntowna dezynfekcja, odgrzybianie i odkażanie parownika certyfikowanymi środkami
  • sprawdzenie szczelności i drożności,czyszczenie i dezynfekcja układu odprowadzenia skroplin
  • sprawdzenie i ewentualna wymiana baterii pilota
  • diagnostyka parametrów chłodniczych klimatyzatora,pomiar i regulacja ciśnienia czynnika chłodniczego
  • sprawdzenie poprawności działania funkcji klimatyzatora
  • sprawdzenie instalacji elektrycznej
  • sprawdzenie zamocowania jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
W ramach gwarancji na instalowane urządzenia służymy serwisem gwarancyjnym, w wypadku niektórych producentów nawet do 5 lat. Służymy również pomocą w okresie pogwarancyjnym . Doświadczenie naszych pracowników oraz stale podnoszony poziom kwalifikacji zawodowych pozwala nam uporać się z każdym problemem w tym zakresie.
Proponujemy naszym Klientom skorzystanie z opcji umowy serwisowej.
W jej ramach wykonujemy okresowe przeglądy urządzeń chłodniczych a w wypadku awarii dajemy gwarancję priorytetowej interwencji serwisu.
O szczegóły naszej oferty prosimy pytać w naszym Dziale Obsługi Klienta.